Den Visuelle Projektleder

En blanding af klassiske projektleder værktøjer og simple visuelle greb

Visuel projektledelse handler om at skabe overblik, engagement og ejerskab på dine projekter.

Det handler om at få projektdokumenter ud af computeren og op på væggen, om at gøre idéer, mål og fremdrift konkrete og håndgribelige, og om at tage de værktøjer du allerede kender og bruger og omsætte dem til visuelle skabeloner – uanset om de er fra den ”agile” eller den traditionelle ”vandfalds” værktøjskasse. 

DVP_DOWNLOADS_ILLU_Modul_0
DVP_Tegning3

Gør det synligt

Når du bruger visuelle projektledelsesværktøjer, bliver det lettere for dig, at

 • skabe overblik og engagement i projektet
 • vise en klar vision for projektet
 • gøre det tydeligt, hvem der varetager hvilken rolle

På den måde er det nemmere at få deltagere til at engagere sig i projektet, og tage større ejerskab for deres opgaver. Og det er nemmere for dig at involvere din projektstyregruppe og vise dem hvilke ændringer der er sket, og hvorfor, og hvordan det går med fremdriften.

Gør det håndgribeligt

Fordelen ved at bruge papir og tusser, og ikke kun computer er, at du ved at ‘få det op på væggen’ nemmere kan involvere alle på projektet og skabe synlighed omkring, hvor projektet er, og hvor det er på vej hen.

På kurset får du metoder og visuelle skabeloner som gør det muligt at involvere alle projektets deltagere og interessenter:

 • projektejer og styregruppen
 • interessenter
 • det udførende team
 • og mere ad hoc tilknyttede arbejdsgrupper og projektdeltagere
DVP_tegning1_orange

Kurset

Kurset varer 2 dage, hvor du lærer hvordan DU kan bruge visuelle værktøjer når du skal fra plan til projekt:

 • Projektafklaring– Visuelle skabeloner til mål & formål
 • Projektopstart– Rolleafklaring og dig som projektleder – gør det visuelt og tydeligt for alle!
 • Projektets interessenter– Få et overblik over interessenterne og deres påvirkning af projektet
 • Projektets risici– Hvilke risici er der, og hvilke forholdsregler kan der tages for at imødegå dem? Visuel skabelon og den faciliterende proces til arbejde med risikoanalysen
 • Den første projektplan– Visuelt!

Du lærer at tegne de visuelle værktøjer, og vi gennemgår processen omkring dem, så du kan facilitere processen rundt om værktøjerne, sammen med din projektgruppe, styregruppe og interessenter.

DVP_DOWNLOADS_ILLU_Modul_1
Din hverdag

På kurset vil vi perspektivere værktøjerne, så vi finder ud af, hvordan du kan bruge dem i DIN hverdag:

 • Hvordan kan du tilpasse den enkelte skabelon, så den passer til din virkelighed.
 • Dialog om din ledelsesrolle – hvad kræver det at agere som projektleder, hvor du ikke har et åbenlyst mandat, og har behov for at skabe fremdrift.

Forudsætninger

Det er en klar fordel hvis du har projektledererfaring i forvejen, så du kan koble alle værktøjer og metoder til dine egne erfaringer.

Men måske er din titel ikke projektleder, måske er du teamleder, chef, afdelingsleder eller noget andet, men du fungerer ofte som projektleder.

Og du skal gerne fungere som projektleder nu, så du kan bruge, det du lærer, allerede i morgen.

Fokus på facilitering – mindre på tegneteknik

På kurset vil du opleve mere fokus på involverende og faciliterende projektledelse end på tegneteknik – det visuelle bliver brugt til at understøtte din facilitering og din opgave som projektleder.

Det visuelle er metoder til at nå jeres mål. Og det virker…

Vi gennemgår selvfølgelig de visuelle skabeloner og værktøjer, så du bliver fortrolig med dem, og kan anvende dem direkte i din egen hverdag efterfølgende.

Og vi arbejder især med, hvordan du skal bruge dem som projektleder:

 • Hvad skal du sige?
 • Hvordan skal du facilitere processen?
 • Hvad skal deltagerne gøre?
 • Hvilken effekt har metoderne på projektet og fremdriften?

Det betyder, at du bliver godt klædt på til at facilitere processen rundt om de visuelle værktøjer – den proces, der for alvor kommer til at skabe fremdrift i jeres projekt og får værktøjerne sat i spil.

Skærmbillede 2022-09-01 kl. 18.07.26

 

Skal man kunne tegne i forvejen?  

Nej, du skal ikke have tegnemæssige forudsætninger for at få maksimalt ud af kurset.

Men hvis du aldrig har tegnet før kan du med fordel downloade min gratis e-bog, med grundlæggende indføring i hvordan du tegner det visuelle alfabet, og få simple ikoner.

Den er på engelsk - men tegningerne skulle gerne være nok til at du kan lære det.Download den her: VizPM_Freebie20Icons_04.pdf

Arbejdsbog og tusser  

Sammen med kurset får du en arbejdsbog med alle de visuelle værktøjer og skabeloner: Et katalog som du kan tegne op og bruge dagen efter.

Desuden får du et sæt med tusser og materialer, så er du klar til at give den gas som visuel projektleder, når du kommer hjem. 

Program

Dag 1 har fokus på:

 • Basale tegnefærdigheder: vi starter HELT fra bunden med det tegnetekniske, så du bliver fortrolig med at have en tusch i hånden. Vi kigger på projektlederens vigtigste ikoner og du lærer at tegne dem
 • Projektafklaring: Hvordan kommer man godt i gang, og hvilke værktøjer kan du med fordel bruge. Skabeloner til formål, mål og målgruppe
 • Projektopstart: visualisering af personerne rundt om projektet og deres roller, ansvar og kompetencer
 • Interessenter og risici: Kendte og alternative templates til interessentanalyser og risikoanalyser

På dag 2 får du indblik i:

 • Den visuelle og levende projektplan – Hvordan følger du op, og bruger din projektplan aktivt
 • Projektkompasset – et visuelt værktøj til at skabe hurtigt overblik over projektets tilstand
 • Din projektlederrolle
 • Faciliterende mødeledelse – sådan sætter du deltagerne i spil og skaber ejerskab
 • Ændringer: Hvad gør du, når ting ændrer sig, og hvordan kommunikerer du disse forandringer?
 • Evaluering og afslutning: Projektafslutning – Hvad så? Hvad skal du fokusere på? Hvilken evaluering kan I bruge fremadrettet?
 • Din personlige handlingsplan
 • Afrunding af kurset  – links, materialer og ressourcer til dig. Hvordan bruger du det, du har lært?

Sådan kan du komme på kursus

Åbent kursus

Lige nu er der ingen åbne kurser planlagt, men hvis du er interesseret så sørg for at skrive dig på min mailliste, så får du besked så snart der kommer et nyt kursus i kalenderen.

 

Interne virksomhedskurser

Hvis I er flere i din organisation der gerne vil på kurset, så kan vi arrangere at jeg holder et lukket kursus for jeres virksomhed. Skriv til mig, så finder vi ud af det.